میله انکر بولت یا عصایی

میله انکر بولت یا عصایی

میله انکربوت یا عصایی به منظور ایجاد پایه نصب متعلقات مربوط به سیستم مهاری بر روی پشت بام و یا زمین از این قطعه استفاده می‌گردد. در نصب دکل بر روی پشت بام از میله انکر بولت و در نصب دکل بر روی زمین از میله عصایی استفاده می‌شود.این قطعه به عنوان پایه گیره مابین زمین یا دیوار و قطعات نصب مهاری شامل صفحه تعادل، مهارکش و سیم مهاری می‌باشد.این قطعه در مدل کوتاه و بلند هست که میله بلند برای مواقعی که مهار های ما قرار هست روی دیوار به صفحه پشت دیوار نصب شود استفاده می شود و میله های کوچه مواقعی که بخواهیم به سرستون ساختمان جوش بدهیم مورد استفاده قرار میگیرد..میله انکربوت یا عصایی به منظور ایجاد پایه نصب متعلقات مربوط به سیستم مهاری بر روی پشت بام و یا زمین از این قطعه استفاده می‌گردد.

میله انکربولت و عصایی دکل مهاری
میله انکربولت و عصایی دکل مهاری

سیم مهاری

سیم مهاری دکل

سیم مهار دکل

سیم مهار دکل

سیم مهاردکل این قطعه همانطور که از اسم آن نیز مشخص می‌باشد به منظور مهار نمودن دکل بر روی زمین یا پشت بام می‌باشد. سیم مهار استاندارد قابل استفاده در نصب دکل‌های مهاری باید از نوع ۵ رشته به هم بافته شده فولادی باشد. در نصب دکل معمولا از سیم مهاری نمره ۶ استفاده می‌گردد ولی در مناطق کوهستانی یا بیابانی که دارای باد شدید بوده و در دکل‌های با ارتفاع بالاتر از ۴۲ متر بسته به بررسی‌های فنی و نظر مشتری از سیم مهار نمره ۸ نیز استفاده می‌گردد.د

سیم مهار دکل