پیچ و مهره دکل

پیچ و مهره دکل مهاری
پیچ و مهره دکل مهاری
پیچ و مهره دکل مهاری
پیچ و مهره دکل مهاری

پیچ و مهره دکل مهاری

پیچ و مهره دکل مهاری در انواع سیزهای مختلف برای استفاده اتصلات دکل استفاده یشود که ما از بهترین نوع کیفیت و آبکاری گالوانیزه برای جلوگیری از زنگ زدگی استفاده میکنیم .پیچ و مهره نمره ۶۰*۱۶ فولادی با پوشش گالوانیزه گرم که برای اتصال مهارکش به صفحه تعادل می باشد .پیچ و مهره نمره ۶۰*۱۰ فولادی با پوشش گالوانیزه گرم که برای اتصال سکشن های دکل می باشد .پیچ و مهره نمره ۶۰*۲۰ فولادی با پوشش گالوانیزه گرم که برای اتصال صفحه تعادل به میله انکر بلت می باشد .