کلمپ ارت چیست ؟

کلمپ ارت در واقع به قظعاتی میگویند که نقش نگهدارنده یا اتصال دهنده را دارند. کلمپ های ارت، نگهدارنده هایی هستند که تسمه یا سیم هایی که در سیستم ارتینگ وجود دارند را نسبت به محل استفاده ی آنها، در جای مناسب خود و با فشاری مناسب نگه میدارند.

جنس کلمپ های ارت نسبت به نوع استفاده و مقدار فشاری که به آنها وارد میشود مختلف است. عموما کلمپ های ارت از جنس برنج ساخته میشوند. با این حال کلمپ های ارت مناسب برای استفاده باید از چند فاکتور بسیار مهم در کیفیت پیروی کند.

اولین فاکتور مهم در کیفیت کلمپ های ارتینگ و صاعقه گیر، کیفیت متریال مصرفی آنها میباشد. استفاده ازنامناسب و بی کیفیت، علاوه بر تغییر شکل ظاهری، از فاکتورهای مهمی چون هدایت الکتریکی درست، سختی و انسجام مولکولی مناسب نیز تبعیت نخواهد کرد.

دومین فاکتور مهم در کیفیت کلمپ های ارتینگ و صاعقه گیر، طراحی مناسب و استفاده ی متریال به اندازه ی کافی در تولید آنها میباشد. به طور مثال در مقایسه ی زیر برای یک نمونه ی کلمپ ارتینگ، اندازه ی محل قرارگیری سیم مناسب نمیباشد و به همین دلیل سیم به درستی در جای مناسب خود قرار نمیگیرد . این امر باعث ضعف در سیستم ارتینگ و نهایتا ایجاد خسارت میشود.

اتصالات مسی
اتصالات مسی

سومین فاکتور روش تولید میباشد. در روش های سنتی استفاده از ماسه بسیار متداول می باشد. درصورتی مه سختی لازم را به کلمپ ارت نمیدهد و بهترین روش برای تولید یک کلمپ ارت روش فورجینگ میباشد. در این روش فلز با فشاری بالای ۲۰۰ تن در حالی که به صورت نیمه خمیری می باشد در قالب فلزی شکل میگیرد. کلمپ ارت تولید شده  به این روش دارای ساختار مولکولی منسجمی می باشد که در نهایت منجرب هدایت الکتریکی و سختی بالا می گردد.

کلمپ ارت به چند دسته تقسیم میشود :

  1. کلمپ های ارت نگهدارنده : این نوع کلمپ ها نقش نگهدارنده هادی ها را دارند.
کلمپ های ارت نگهدارنده
کلمپ های ارت نگهدارنده

       ۲٫ کلمپ های ارت اتصال دهنده : کار اصلی این نوع کلمپ ها در سیستم ارتینگ ایجاد اتصال بین ۲ هادی مختلف است.

کلمپ های ارت اتصال دهنده
کلمپ های ارت اتصال دهنده

       ۳٫ کلمپ های ارت اتصال به میله ارت: این نوع کلمپ ها با ایجاد اتصالی مطمئن بین سیم و میله ارت باعث ایجاد اتصال سیستم ارتینگ به میله ی ارت میشوند.

کلمپ ارت اتصال به میله ارت
کلمپ ارت اتصال به میله ارت

       ۴٫ کلمپ های ارت اتصال به استراکچر: این نوع کلپ ها باعث ایجاد اتصال و مهار کردن حادی به سازه میشود.

کلمپ ارت اتصال به استراکچر
کلمپ ارت اتصال به استراکچر

       ۵٫ کلمپ های ارت اتصال به دکل: نقش این کلمپ در سیستم ارتینگ و صاعقه گیر، اتصال حادی به دکل صاعقه گیر میباشد.

کلمپ ارت اتصال به دکل
کلمپ ارت اتصال به دکل

       ۶٫ کلمپ ارت بتن: این کلمپ واسط بین حادی و بتن در سازه میباشد.

کلمپ ارت اتصال به بتن
کلمپ ارت اتصال به بتن