دکل مهاری G35
دکل مهاری G35
دکل مهاری جی G35
دکل مهاری جی G35

مشخصات فنی انواع دکل مهاری

1- قاعده دکل مثلثی است متساوی الاضلاع به طول 25 / 35 / 45 سانتی متر .

2- طول هر سکشن ( بدنه دکل ) 300 سانتی متر .

3- حداکثر ارتفاع قابل نصب دکل 9000 سانتی متر از سطح زمین .

4- جنس پایه های اصلی ، لوله نمره یک اینچ، با استفاده از جوش الکترونیکی .

5- جنس تودلی هر سکشن ، میلگرد نمره 8 میلی متر .

6- حداکثر بار باد در ارتفاع 60 متری 200 Kg / M2

7- حداکثر بار باد در ارتفاع 30 متری 240 Kg / M2 

8- آنتن قابل نصب بر روی دکلها به صورت بشقابی با سطح باد خور حداکثر 6/0 متر مربع و وزن 100 کیلوگرم یا جهت 3 عدد آنتن Whip یا Yagi یا دایپل Dipole در سه جهت به وزن 100 کیلو گرم می باشد .

9- قابلیت نصب در زمینهای نرم با مقاومت حداقل خاک  2Kg / cm2  معادل 400 ib / Ft12

10- دکلها برای مقاومت در برابر یخ و سرما و برف به قطر 2.5 cm بر روی هر یک از اعضاء طراحی شده اند . 

11- وزن دکل بین 24 تا 26  کیلو گرم میباشد .

12- حداکثر نیروی محوری پای دکل در حالت 60 متری برابر است با 1514 کیلوگرم .

13- حداکثر لنگر خمشی پای دکل در حالت 30 متری برابر است با 22 تن سانتیمتر .

14- اتصالات دکلهای اصلی بر یکدیگر از نوع کشوئی میباشد که به وسیله 6 پیچ و مهره 10 نگه داشته می شوند

15- سیم مهاری ( بکسل ) از نوع سفید نمره( 6 ) هفت لا فولاد، استاندارد 3055 / Vps

16- مهارکش ها  نمره 16 گالوانیزه آلمانی میباشد .

17- متراژ سیم بکسل و قطعات هر دکل بر اساس 9 متر مهاربندی محاسبه میگردد .