صاعقه گیر Omega
صاعقه گیر Omega
 صاعقه گیر امگا
صاعقه گیر امگا
 صاعقه گیر امگا
صاعقه گیر امگا
صاعقه گیر Omega
صاعقه گیر Omega

صاعقه گیر OMEGA
صاعقه گیر OMEGA نیز ساخت کشور فرانسه می باشد. این صاعقه گیر در چهار شعاع حفاظتی موجود می باشد . صاعقه گیرها دارای یک پایه نیم متری برای اتصال به دکل صاعقه گیر می باشد . همچنین این صاعقه گیرها دارای دو عدد کلمپ اتصال پایه صاعقه گیر به دکل می باشد . و جنس این صاعقه گیر از استیل می باشد . از وسایل جانبی آن میتوان به کانتر یا شمارنده صاعقه گیر اشاره کرد . که تعداد برخورد صاعقه به صاعقه گیر رو نشان میدهد .

حداکثر شعاع حفاظت 64 متر (مدل Omega X25

حداکثر شعاع حفاظت 79 متر (مدل Omega X35

حداکثر شعاع حفاظت 105 متر (مدل Omega X45)، 

حداکثر شعاع حفاظت 120 متر (مدل Omega X60)،