صاعقه گیر Liva
صاعقه گیر Liva
صاعقه گیر Liva
صاعقه گیر Liva
صاعقه گیر Liva
صاعقه گیر Liva
صاعقه گیر Liva
صاعقه گیر Liva

صاعقه گیر الکترونیکی Liva (لیوا)

حداکثر شعاع حفاظت 64 متر (مدل LIVA 040

حداکثر شعاع حفاظت 79 متر (مدل LIVA 070

حداکثر شعاع حفاظت 105 متر (مدل LIVA 125

حداکثر شعاع حفاظت 120 متر (مدل LIVA 175)

خصوصیات صاعقه گیر الکترونیکی Liva (لیوا):

  • 1- دارای استاندارد NFC 17-102
  • 2- کاهش هزینه های اجرا نسبت به صاعقه گیرهای سنتی
  • 3- بدنه استیل و ضد زنگ مناسب مناطق آلوده و مرطوب
  • 4- بدون نیاز به منبع انرژی
  • 5- ارتقای سیستم Impulse Generator (مولد موج ضربه)، صاعقه گیر الکترونیکی
  • 6- حداکثر کارایی برای تخلیه های جوی
  • 7- کارکرد توسط تکنولوژی گرادیان ولتاژ
  • 8- عمر طولانی و نمایندگی های صاعقه گیر الکترونیکی