صاعقه گیر الکترونیکی کرونا corona
صاعقه گیر الکترونیکی کرونا

 صاعقه گیر الکترونیکی کرونا  CORONA مطابق استاندارد NFC 17-102 فرانسه

مزایا:

  • عملکرد با تکنولوژی گرادیان ولتاژ ابر
  • بی نیاز به هیچگونه منبع انرژی
  • طول عمر بسیار بالا
  • حداکثر کارائی برای تخلیه های جوی با بار مثبت و منفی
  • کاهش هزین های اجرا نسبت به صاعقه گیر های سنتی قفس فاراده
  • محفظه کاملا استیل و ضد زنگ ( مناسب مناطق با آلودگیهای جوی و شیمیایی)
  • بهبود سیستم ژنراتور ایمپالس صاعقه گیر با نوآوری ارائه شده در ساختمان صاعقه گیر
  • دارای گواهی تست معتبر مطابق استاندارد NFC-17-102 فرانسه