صاعقه گیر الکترونیکی ELLIPS
صاعقه گیر الکترونیکی ELLIPS
صاعقه گیر ELLIPS
صاعقه گیر ELLIPS

صاعقه گیر الکترونیکی ELLIPS فرانسه

صاعقه گیر های میله ای ELLIPS شرکت LPS تمام سیستم حفاظت دربرابر صاعقه شما را به بهترین شکل ممکن بهینه می کنند.تمامی صاعقه گیر های میله ای ELLIPS توانایی تست سیمی و تست از راه دور (توسط ریموت کنترلر) جهت اطمینان از صحت عملکرد صاعقه گیر را دارند.این صاعقه گیرها جهت هماهنگی بیشتر با محیط پیرامون در 8 رنگ مختلف عرضه می شوند که از نظر عملکرد هیچ تفاوتی با هم ندارند.

خصوصیات ویژه:

-تکنولوژی انحصاری

-ساخت کشور فرانسه

-تست کلیه محصولات در آزمایشگاه

-مطابق با استاندارهای بین المللی EN, UNE, NFC

-بدون تداخل الکترومغناطیسی -15 سال گارانتی

حداکثر شعاع حفاظت 64 متر (مدل ELLIPS 1.0

حداکثر شعاع حفاظت 79 متر (مدل ELLIPS 1.2)، 

حداکثر شعاع حفاظت 105 متر (مدل ELLIPS 1.3)، 

حداکثر شعاع حفاظت 120 متر (مدل ELLIPS 1.4)، 

 

مدل: ELLIPS کد سفارش: ELLIPS 1.0

صاعقه گیر فعال ELLIPS 1.0 محصول شرکت LPS فرانسه می باشد که از جمله صاعقه گیرهای الکترونیکی، خازنی اکتیو (فعال) با شعاع گوی یونیزه شده 10 متر و زمان فعال سازی 10 میکروثانیه ، جهت سیستم حفاظت در برابر صاعقه مورد استفاده می شود.

مدل: ELLIPS کد سفارش: ELLIPS 1.2

صاعقه گیر الکترونیکی ELLIPS 1.2 محصول شرکت LPS فرانسه می باشد که از جمله صاعقه گیرهای الکترونیکی، خازنی اکتیو (فعال) با شعاع گوی یونیزه شده 25 متر و زمان فعال سازی 25 میکروثانیه ، جهت سیستم حفاظت در برابر صاعقه مورد استفاده می شود.

مدل: ELLIPS کد سفارش: ELLIPS 1.3

صاعقه گیر خازنی ELLIPS 1.3 محصول شرکت LPS فرانسه می باشد که از جمله صاعقه گیرهای الکترونیکی، خازنی فعال(اکتیو) با شعاع گوی یونیزه شده 45 متر و زمان فعال سازی 45 میکروثانیه ، جهت سیستم حفاظت در برابر صاعقه مورد استفاده می شود.

مدل: ELLIPS کد سفارش: ELLIPS 1.4

صاعقه گیر میله ای ELLIPS 1.4 محصول شرکت LPS فرانسه می باشد که از جمله صاعقه گیرهای الکترونیکی، خازنی فعال(اکتیو) با شعاع گوی یونیزه شده 60 متر و زمان فعال سازی 60 میکروثانیه ، جهت سیستم حفاظت در برابر صاعقه مورد استفاده می شود.