کابل روکش دار
کابل روکش دار

 

سیم روکش دار
کابل روکش دار
سیم روکش دار
کابل روکش دار

 

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکشدار ( مفتولی و افشان )

شرح محصول :

سیم های عایق دار در سیستم ارت بطورقراردادی به رنگ سبز و زرد هستند و عموماًبا همین نام تجاری شناخته می شوند. هادی این سیم ها از مس با خلوص بالا و روکش عایق آنها از پی وی سی تولید می شود.    

این سیم مطابق استاندارد BSEN ۱۳۶۰۱تولید شده ومطابق استاندارد IEC۶۲۵۶۱-۲ تست می شود. 

این سیم های مسی بصورت آنیل و یا غیر آنیل تولید و ارائه می شوند. 

                                                                                               

مشخصات فنی : 

مقاومت ویژه الکتریکی ۰,۰۱۹ اهم مترمی باشد.

استحکام کششیMPA۴۵۰-۳۰۰ می باشد.

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتولی یا افشان)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتولی یا افشان)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتولی یا افشان)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتولی یا افشان)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتولی یا افشان)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتولی یا افشان)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتولی یا افشان)

سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتولی یا افشان)