جوش آرگون سیم مسی

 جوش آرگون سیم مسی
جوش آرگون سیم مسی
 جوش آرگون سیم مسی
جوش آرگون سیم مسی

 جوش آرگون سیم مسی

در این نوع جوش که به اختصار TIG نیز شناخته می شود برای اتصال سیم مسی به صفحه مسی ارت بر اساس قوس التریکی میان دو الکترود انجام می شود.این روش به دلیل سرعت بالا در زمان جوش و قدرت بسیار بالای آن هزینه های بالایی نیز دارد و پیشنهاد یاتای استفاده از این نوع جوش برای راه اندازی سیستم های ارتینگ می باشد.

در این روش ابتدا چاهی با عمق مناسب حفر می شود مواد کاهنده مقاومت زمین در چاه قرار می گیرد سپس صفحه مسی ارتینگ قرار داده می شود و سپس ژل کاهنده نیز بر روی آن ریخته می شود و به طور کامل سیستم ارتینگ با بالاترین میزان امنیت و بدون قطعی و شکستگی راه اندازی می شود.