تست باکس ارت شامل جعبه ای جهت سهولت دسترسی به چاه ارت و یا شبکه ارت یک مجموعه بوده و به منظور تست و اندازه گیری مقاومت الکتریکی سیستم زمین به کار می رود. تست باکس ارت در نوع روکار دیواری و دفنی اجرا می گردد که به نوع دفنی آن حوضچه تست ارت هم گفته می شود. تست باکس در ابعاد ۱۵*۲۵ تولید می گردد و از جنس ورق گالوانیزه با رنگ الکترو استاتیک است. این محصول قابل استفاده در فضای آزاد می باشد و برای خروجی های سبک و تست اندازه اهم چاه کاربرد دارد. ارتفاع نصب تست باکس طبق استاندارد NFCبه اندازه 1/5 متر بالاتر از کف تمام شده می باشد.

تست باکس ارت
تست باکس