تاج دکل

تاج دکل قطعه ای هست که بر روی سکشن آخر دکل گذاشته می شود به منظور نصب چراغ دکل و میله ارت

تاج دکل
تاج دکل